به مردم بگو(آخرین جملات علی(ع))
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه دیدار آشنا - ش 87 - آذر و دی 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی