علی در آیینه اش
39 بازدید
محل نشر: ماهنامه دیدار آشنا - ش 85 - مهر 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی