بوسه بر خورشید(خاطره دیدار با مقام معظم رهبری)
41 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن - از ش 418 تا ش448 - اسفند 1386تا مهر 1387.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی