جهاد و خشونت از دیدگاه شهید مطهری(ره)
38 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن - ش49،50 و 51 - 27،20،13 / 7/ 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی