اعلام رضایت از وضعیت فرهنگی
44 بازدید
محل نشر: رو.زنامه جمهوری اسلامی 18/7/1379-هفته نامه های سیاست ش111 - پرتو سخن ش48.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی