حق حکومت در نظام اسلامی از آنِ کیست؟
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه سیاست، ش116 - 14/8/1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی