حضرت محمد(ص)، ولی خدا یا وکیل مردم؟!
43 بازدید
محل نشر: هفته نامه های حریم ، ش15، 22/9/1379 و پرتو سخن، ش55 ، 25/8/1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی