خار در چشم و استخوان در گلو
45 بازدید
محل نشر: هفته نامه حریم، ش16، 29/9/1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی