آیا تاکنون رئیس جمهور اختیارات کافی نداشته است؟
41 بازدید
محل نشر: هفته نامه حریم، ش17، 6/10/1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی