مشروعیت حکومت؛ مردم یا اسلام؟!
38 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلام، 2/9/1379هفته نامه پرتو سخن، ش48، 6/7/1379 -
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی