براندازی یک حکومت با شاهد و شراب و شهوت
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ پویا، پیش شماره 5، 1384.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی