گفته‌ها و نکته‌ها: خوانندگی زنان تحرکات و اقدامات
57 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دو مطلب: خوانندگی زنان حق انسان و حکومت