چرا مرگ بر امریکا؟!
55 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره شعار مرگ بر امریکا از نگاه امام و رهبری