آسیب های پزشک قلابی
56 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش694
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تشبیه روانیت به پزشک. و یادآوری ضرورت پزشکان روحانی در اماکن عمومی.