مروری بر مواضع تأمل برانگیز آقای هاشمی
55 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش693
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مرور برخی مواضع آقای هاشمی پس از انتخابات ریاست جمهوری 92.