چند نکته درباره سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی
54 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش692
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به محورهای سخنرانی های هاشمی پس از انتخابات 92. مانند مصادره رای مردم - مردم خوب و بد و...