نگاهی به راه خاتمی
48 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش692
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد سخن وزیر ارشاد دولت روحانی که گفته بود: راه ما راه خاتمی است.