بازهم اظهارات غیر کارشناسانه
56 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش691
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدی بر اظهارات خانم نعیمه اشراقی (نوه حضرت امام(ره)) در مصاحبه‌های مختلف. به ویژه بحث حجاب.