چرا دموکراسی غربی قابل دفاع نیست
61 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش691
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تبیین تفاوت دموکراسی غربی و مردمسالاری دینی.