اعتدال در کلام رهبری
50 بازدید
محل نشر: http://www.partosokhan.ir/page.asp?Number=687&Category=375&fnd_str=است#191777
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/05/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به شعار دوت اقای روحانی و طرح دیدگاه رهبری معظم انقلاب.