بخشی از کارنامه صد روزه وزارت ارشاد
63 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش703
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدر بر عملکرد صد روزه وزارت ارشاد دولت روحانی سال 92.