اعتراف دشمن به تلاش برای براندازی نظام اسلامی
57 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش705
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتراف دشمن به براندازی نظام و نقد تفکر خوشبینان به دشمن.