پاسخی کوتاه و گویا
35 بازدید
ناشر: شخصی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
پاسخهای کوتاه از ایات و روایات به شبهات صورت گرفته علیه مقدسات و ارزشهای دینی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران