تحلیل مساله خشونت از دیدگاه اسلام
39 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی شبهات مربوط به مساله خشونت، اجرای حدود و نیز دیدگاه شهید مطهری(ره) در این زمینه.