بهای انسان
39 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی مساله ارزش انسانی و ارزشگذاری واقعی او از دیدگاه دین.