سیاه و سفید سرزمین من - 2 (پهلوی های را بشناسیم)
38 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
خاطراتی از پدر و پسر پهلوی (رضا شاه و محمد رضا پهلوی)