حضور قلب در نماز
51 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 7
زبان : فارسی
بررسی علل عدم حضور قلب در نماز و راههای ایجاد آن.