اصول تربیت نفس و خودسازی
40 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی دوازده مورد از اصول خودسازی که باید در تمامی برنامه های عبادی در نظر گرفته شوند. مانند: اقبال و ادبار دل، نیت، استقامت، مداومت و...