استادِ راه
43 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی نقش استاد در تربیت نفس و کاربرد دستور العمل ها. در این کتاب ضمن بررسی دیدگاهها در رابطه با لزوم استاد یا عدم آن، درباره خودسازی و نصایح اخلاقی و دستور العمل های عمومی توضیحاتی آمده است.