راهنمای خودسازی
42 بازدید
ناشر: احمدیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب حاوی چهل توصیه اخلاقی و چهل دستور العمل سلوکی است. مجموعا هشتاد تویه برای خودسازی در این کتاب آورده شده که از دوازد عارف شهیر و کبیر ازجمله: حضرت امام خمینی آیت الله سید علی آقای قاضی شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی شیخ محمد بهاری سید عبدالکریم کشمیری علامه طباطبایی آیت الله بهجت و... می باشد.