نگاهی گذرا به روز بیست و سوم ذی القعده
37 بازدید
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سخن بزرگان درباره روز بیست و سوم ذی القعده به عنوان روز زیارتی امام رضا(ع) یا روز شهادت.