گذری بر تاریخچه و اعتقادات فرقه شیخیه و بابیه
36 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه محصول تقریرات درس حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج قلی در پاییز 1387 در مرکز تبلیغ معاونت ادیان در رشته بهاییت شناسی است و همانطور که از عنوان جزوه مشخص است، به بررسی دو فرقه شیخیه و بابیه می پردازد.